Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadań:

a) mgr Dagmara Rus-Świątek  -  Specjalista Psychoterapii Uzależnień (nr certyfikatu 849). Od 2001 roku zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, obecnie na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych.

W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzi:

- psychoterapię grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- psychoterapię indywidualną

- warsztaty terapeutyczne

- wykłady dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin

b) mgr pedagogiki, mgr religioznawstwa, nauczyciel dyplomowany, ekspert – doradca zawodowy, instruktor socjoterapii i psychologii

c) osoby duchowne

d) mgr psychologii, lekarz